2019-2-TR01-KA205-078687 numaralı STK’lar İçin Anahtar Eğitim Programları projemiz gençlerin desteklenmesi ve toplumda söz sahibi bireyler olabilmeleri adına hazırlanmıştır. Proje kapsamında 6 farklı tematik alan belirlenmiştir. Bunlar; gençlik, eğitim, sağlık, çevre, kadın hakları ve savunuculuktur. STK’lar İçin Anahtar Eğitim Programları projemizin temel çıktısı, gençlerin ve derneklerin sivil toplum alanında kullanabilecekleri gençlere yönelik bir kılavuz olacak eğitim modülleri ve kitapçıklardır.

Eğitim el kitapçığı İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Eğitim modülü kapsamında E-öğrenme platformu oluşturulmuştur. Bu platformda yer alan eğitim modüllerinin başlıkları şu şekildedir; Küresel Amaçlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Uygulamaları Lobi & Kampanya, Proje Döngüsü ve Uluslararası Networklerdir.

E-öğrenme Platformuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://elearning.trustliderlikokulu.com/