Yerinde Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında; medeniyet tarihinin kurulduğu bir coğrafyada yer edinmiştir. Bu coğrafya geçmişte ve günümüzde birçok tarihi, kültürel, dini, bilimsel ve ekonomik olay ve olguya şahitlik etmiş, bu şahitliğini de yine birçok eserle günümüze taşımıştır. Genç nesiller genellikle bu değerlerin farkına varmamakta, tarihin ince dokusunu kültür havuzlarının içerisine tam olarak katamamaktadır. Sivil Yaşam Derneği Yerinde Tarih Ulusal Programı coğrafyamızdaki bu değerlere yönelik hem farkındalık çalışması yürütmekte hem de ülke tarihinin çok daha somut çıktılarla öğrenilmesini hedeflemektedir. Ulusal programı uygulayacak olan genç gönüllülerimizin, tarihin bu somut verilerine doğru bakış açılarıyla yaklaşarak bilgi ve kültür seviyelerini bu yönde genişletmeleri, sürecin sonunda eserlerin yer aldığı coğrafyalara yönelik bakış açılarının olumlu yönde değişmesi programın amaçları arasındadır.

Yerinde Tarih Ulusal Programı, yerel kurullarımızda aktif olarak gönüllülük faaliyeti yürüten genç gönüllülerimizin tarih bilincini kavramalarını, kendi şehirlerini en iyi şekilde tanımalarını, kültürel değerlerini benimsemelerini ve bunları etrafına yaymalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yerinde Tarih Ulusal Programı ile gönüllülerimiz yaşadıkları şehir içerisinde belirledikleri tarihsel ve doğal, somut kültürel mirasları daha öncesinde araştırmakta ve bilgi sahibi olmaktadır. Daha sonra belirlenen yerlere geziler düzenlenmekte ve bu gezilerde detaylı incelemeler yapılmaktadır. Daha öncesinde yapılan araştırmalar ve sonrasında yapılan detaylı gezilerin birleştirilmesiyle Yerinde Tarih Ulusal Programını uygulayan gönüllülerimiz tarih bilincine sahip, kendi şehirlerinin değerlerini öğrenmiş ve tarihin somut örneklerinin tadına varmış olmaktadırlar.

Program Takvimi

Diğer Ulusal Programlarımız