program-afis

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama bir grubu oluşturan kişilerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak; bir amacı, bir düşünceyi, doğaçlama ve rol alma gibi tekniklerden faydalanarak canlandırmasıdır. Yaratıcı Drama Ulusal Programında ise ana amaç, katılımcıların kaynaşma sürecini kolaylaştırmak ve gönüllülük sürecinde ihtiyaç duyacakları temel başlıkların yaratıcı drama oyunlarından faydalanılarak kendilerine aktarılmasıdır. Ana amacın yanında katılımcıların kendilerini keşfetmeleri ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamaları da hedeflenmektedir.

Birçok makale ve tezde yaratıcı dramanın akademik başarıya etkisi araştırılmış, çeşitli deneylerle de desteklenerek olumlu sonuçlar ortaya konmuştur. Yaratıcı Drama Ulusal Programında katılımcıların rahat olması sağlanarak, uygun ortamda kendini ifade etme becerilerinin arttırılması sağlanır. Çeşitli tanışma, ısınma ve hareketlendirici oyunlar ile birlikte katılımcılar hem birbirinin bilmediği yönlerini keşfeder hem de takım olma becerilerini geliştirir.

Yaratıcı Drama Ulusal Programı sonrasında katılımcıların elde edeceği kazanımlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilmesi.
  • Takım çalışmasına yatkınlığın artırılması.
  • Empati yeteneğinin geliştirilmesi.
  • Özgüven kazanımı.
  • Hayal gücü ve yaratıcılığın geliştirmesi.

Tüm bu kazanımların ışığında katılımcıların kişisel gelişimleri adına, gönüllülük temelleri atma şansını da elde ederiz.

Yaratıcı Drama Ulusal Programını gerçekleştirmeden önce mutlaka programın ulusal koordinatörü ile iletişime geçilmelidir. Yanlış uygulanan bir yaratıcı drama programı farklı sonuçlar doğurabilir. Program uygulanırken etkinliğin yapılacağı salon geniş ve rahat olmalı, mümkün ise mutlaka ses sistemi ayarlanmalıdır. Yerel kurul içerisinden seçilen kolaylaştırıcı tüm katılımcılara eşit mesafede yaklaşmalı, onları teşvik edici yönde çalışmalıdır. Yerel kurul gönüllü potansiyeline göre oyunlar ulusal koordinatör ile beraber çalışılarak seçilmeli, olası bir durumda kolaylaştırıcı yerinde ve doğru müdahaleler yapabilmelidir.

Etkinliğin belli bir akış dâhilinde gitmesi gerekmektedir. Öncelikle tanışma oyunları oynanmalı, katılımcılar isimleri dışında birbirleri hakkında daha çok bilgiye sahip olmalıdır. Böylece gönüllülerin kaynaşma sürecine katkı sağlanmış olur. Ardından, drama kısmına geçilmeden önce katılımcıların kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlamak amacıyla “Isınma Oyunları ya da Hareketlendiriciler” oynanmalıdır. Böylece ortamın enerjisi yükseltilmiş, katılımcıların tedirginliği azaltılmış olur. Daha sonra “Drama” kısmı yapılmalı, bu kısım kesinlikle es geçilmemelidir. Ulusal koordinatörden ulaşabileceğiniz oyun içeriklerinde bu sıralama mevcuttur. Ancak drama yapılmayan sadece oyun oynanan bir Yaratıcı Drama programı amacına ulaşmış sayılmaz. Etkinliğin sonunda katılımcılardan değerlendirme almak unutulmamalıdır.