Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama bir grubu oluşturan kişilerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, bir düşüncenin, doğaçlama ve rol alma gibi tekniklerden faydalanılarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı Drama Ulusal Programında ise ana amaç, katılımcıların kaynaşma sürecini kolaylaştırmak ve gönüllülük sürecinde ihtiyaç duyacakları temel başlıkların yaratıcı drama oyunlarından faydalanılarak kendilerine aktarılmasıdır. Ana amacın yanında katılımcıların kendilerini keşfetmeleri ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Yaratıcı Drama Ulusal Programında katılımcıların rahat olması sağlanarak, uygun ortamda kendini ifade etme becerilerinin arttırılması sağlanır. Çeşitli tanışma, ısınma ve hareketlendirici oyunlar ile birlikte katılımcılar hem birbirinin bilmediği yönlerini keşfeder hem de takım olma becerilerini geliştirir.

Yaratıcı Drama Ulusal Programı sonrasında katılımcıların

  • Topluluk önünde konuşma becerilerinin geliştirilmesi
  • Takım çalışmasına yatkınlığın artırılması
  • Empati yeteneğinin geliştirilmesi
  • Özgüven kazanım
  • Hayal gücü ve yaratıcılığın geliştirmesi
    gibi kazanımlar elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Program Takvimi

Diğer Ulusal Programlarımız