Şehrine Renk Ver

Kamusal alanda bulunan estetik açıdan yetersiz bölgelerin, çeşitli çizim ve boyama işlemleri sonucunda renklendirilmesini sağlayan SİYAMDER ulusal programıdır. Çizimler esnasında Sivil Yaşam Derneği’nin 6 çalışma alanına yönelik farkındalık oluşturan tasarımlar belirlenir. Bu doğrultuda Gençlik Sağlığı, Kültür Sanat, İnovasyon ve Girişimcilik, Gençlik ve Çevre, Demokratik Katılım, Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme alanlarına yönelik toplumsal bir mesaj uygulama alanına bırakılır.

Gençlerin çevre düzenlemesinde aktif rol almaları ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi programın amaçlarındandır. El becerileri ile gençliğin enerjisini ve rengini kamusal alanda bir bölgeye aktaran gençler, aynı zamanda ilgili bölgede gerçekleştirdikleri çizimler vasıtasıyla halka açık bir sosyal mesaj oluştururlar. Programın hazırlık süreçleri esnasında kar amacı güden kurumlar, kamu kurumları ve gönüllü ilişkileri arasında çok yönlü koordinasyon sağlama ve süreç yönetimi becerileri programın gençlere yönelik kazanım hedefleri arasındadır. SİYAMDER Yerel Kurulları, 11. Ulusal Genel Kurulda kabulü gerçekleşen ulusal program ile 21 ilde yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde şehirlerine renk vermeyi sürdürmektedir.

Program Takvimi

Diğer Ulusal Programlarımız