Şehirden Çıktım Köye

Sivil Yaşam Derneği, her yıl nisan ayında 21 şehirde Şehirden Çıktım Köye projesini gerçekleştirmektedir. Şehirden Çıktım Köye ile nitelikli eğitim olanaklarından yoksun, dezavantajlı durumdaki köy okullarının gelişimi için gençlerin katılımcı bireyler olarak sorumluluk alması yoluyla toplumsal değişimi sağlamada etkin rol almaları amaçlanmaktadır. 2014 yılından itibaren Şehirden Çıktım Köye projesi 27 farklı şehirde 69 dezavantajlı okulda uygulanmış, 1872 gönüllü gencin katılımı ile 3755 çocuğa ulaşılmıştır.

Ulusal Program kapsamında dezavantajlı durumdaki köy okulları gençlerden oluşan ekipler tarafından onarılmakta, çevre düzenlemesi gerçekleştirilmekte ve çeşitli tasarımlar ile fiziksel iyileştirmeler ortaya çıkarılmaktadır. Proje sonucunda fiziksel yapısı iyileştirilmiş köy okullarında öğrenim gören çocukların, okula ve eğitime yaklaşımları güçlenmektedir.

Her yıl farklı bir temada gerçekleştirilen Şehirden Çıktım Köye ulusal programı, belirlenen temalar doğrultusunda çocuklara yeni deneyimler kazandırmayı ve eğlenirken öğreten istasyonları ile çocuklarda pozitif izler bırakmayı amaçlamaktadır. Üniversite gençleri ve çocukların bir araya geldiği projede; Evrendeki Bilmece, Dijital Dünyada Çocuk Olmak gibi temalar çerçevesinde çocukların yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamalarına katkıda bulunulması, onların kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayal güçlerinin gelişiminin desteklenmesi programın hedefleri arasındadır.

Program Takvimi

Diğer Ulusal Programlarımız