program-afis

ŞEHİRDEN ÇIKTIM KÖYE

Kurumsal sosyal sorumluluk, toplumda olumlu yönde sorumluluk bilinci yaratmak; bu doğrultuda tutum ve davranış değiştirmektir. Sivil Yaşam Derneği daha iyi bir toplum için çeşitli program ve projeleri ile topluma katkıda bulunmaktadır.

Her yıl 23-27 Nisan tarihleri arasında tüm yerel kurulların katılımıyla Şehirden Çıktım Köye Ulusal Programı gerçekleştirilmektedir. Şehirden Çıktım Köye ile nitelikli eğitim olanaklarından yoksun köy okullarındaki çocuklarla vakit geçirilerek okulun ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlanmaktadır.
Yerel kurullar Şehirden Çıktım Köye ulusal program için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden okul talebi ile alakalı dilekçelerini iletirler. Belirlenen okul ziyaret edilerek ihtiyaçları belirlenir. Ulusal çapta alınan sponsorluklar ile ve yerel halkın verdiği desteklerle belirlenen finansal ihtiyaçlar giderilir. Şehirden Çıktım Köye ulusal programının uygulanması için okula gidecek gönüllülerimiz yerel kurul yöneticilerimizin yönlendirmesi ile program günü; boyama ekibi, çevre düzenleme ekibi ve içerik ekibi olarak 3 gruba ayrılır.

Boyama ekibi; okulun fiziksel ihtiyaçlarını giderir, dış cephesini boyar, okulu temaya uygun resimlerle renklendirir.

Çevre düzenleme ekibi; bahçe düzenlemesini yapar, bahçeyi temizler, fidan diker ve bahçeye çocuklar için oyun çizer.

İçerik ekibi; belirlenen tema doğrultusunda çocuklarla vakit geçirir, temadaki bilgileri aktarır ve bu doğrultuda oyunlar oynar. Ağız ve Diş Sağlığı, İçimizdeki Çocuk, Geleceğimizdeki Genç ve Evrendeki Bilmece gibi her sene farklı temalar ile çocuklara ulaşılmaktadır.

Bu program sayesinde yüzlerce genç toplumsal değişimi sağlamada aktif bir şekilde sorumluluk alarak yüzlerce çocuğa etki etmekte ve onlara rol model olmaktadır. Belirlenen tema ile çocuğun ve programa katılan gencin etkileşimi sağlanmaktadır. Program sayesinde çocuklara farklı bir bakış açısı sunulmaktadır. Kurulduğu günden beri bu programı uygulayan derneğimiz, 6 yılda 67 köy okulunda yenileme çalışmaları gerçekleştirmiş ve bu okullarda okuyan yüzlerce çocuğun tebessümü olmuştur.