Gençlik Atölyeleri

Gençlik Atölyeleri Logo

Sivil Yaşam Derneği 6 temel çalışma alanı çerçevesinde yerel kurullarında gençlere farklı düzlemlerde katkı sağlayacak atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Gençlik Atölyeleri ile genç gönüllülerin, temel bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak, çeşitli konularda kişisel becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda farklı bakış açılarıyla sorgulama becerilerini güçlendirmek programın hedefleri arasındadır. Bu ulusal program genellikle alanında uzman kişiler tarafından Gençlik ve Çevre, İnovasyon ve Girişimcilik, Gençlik Sağlığı, Kültür Sanat, Demokratik Katılım, Dezavantajlı Gençler ve Sosyal dahil Etme çalışma alanları doğrultusunda atölye çalışmaları gerçekleştirir.

Bu ulusal program katılımcıların interaktif aktarım yöntemleri ile birbirleri ile etkin şekilde etkileşime girdiği atölyelerden oluşmaktadır. İçeriğinde yer alan uygulamalar doğrultusunda gençlerin farklı alanlarda yeni kazanımlar elde etmesi sağlanmaktadır.

Diğer Ulusal Programlarımız