Benim Dünyam Benim Geleceğim

Benim Dünyam Benim Geleceğim

2012 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansında kabul edilmiş 17 küresel amacın gençler tarafından bilinirliğinin artırılması, gençlerin küresel sorunlara duyarlılığının oluşturulması ve bu sorunların çözümüne giden yolda aktif rol almaları amaçlanmaktadır.

Program esnasında küresel amaçlar ve bu amaçların altında belirlenen küresel hedefler gençlere tanıtılmaktadır. 16-29 yaş arasındaki gençlerin küresel düzlemde neler yaşandığı, kalkınmada rol oynayacak amaçların hangi hedefler vasıtasıyla çözülebileceği konusunda bilgi sahibi olması istenmektedir.

Uygulamanın içerisinde vaka analizi çalışması gerçekleştirilmektedir. Gençler grup çalışması yoluyla, öğrenmiş oldukları küresel sorunlar için çözüm önerileri geliştirmektedirler. Küresel amaçlara yönelik proje fikirleri oluşturan katılımcıların, bu sorunların çözümü üzerinde çalışırken problem çözme becerileri gelişir. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması sonucunda “Benim Dünyam Benim Geleceğim” farkındalığı ile küresel sorunlara yönelik farklı bir bakış açısı kazanırlar.

Üretmiş oldukları fikirleri Canvas tablosuna aktarmaları sonucunda; bir proje fikrinin somut, anlaşılır ve öz bir şekilde nasıl aktarılabileceğine dair bir yöntem gençlere kazandırılmış olur. En üretken ve dinamik grup olarak tanımlanan gençler, kendi yaşantılarında proje fikirlerini Canvas iş modeli yoluyla somutlaştırma becerisi elde ederler.

Sivil Yaşam Derneği bu ulusal program yoluyla gençlerin sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olması, küresel sorunlara yönelik politika yapım süreçlerindeki katılımcılık düzeylerinin yükseltilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Program Takvimi

Diğer Ulusal Programlarımız