ULUSAL PROGRAMLARIMIZ

Sivil Yaşam Derneği olarak, derneğimizin çalışma alanlarında yerel kurullarımızın ürettiği ve uyguladığı başarılı projeleri, sistematikleştirerek tüm yerel kurullarımızda uygulanabilir ulusal programlar oluşturuyoruz.

Benim Dünyam Benim Geleceğim

BENİM DÜNYAM BENİM GELECEĞİM

2012 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansında kabul edilmiş 17 küresel amacın gençler tarafından bilinirliğinin artırılması, gençlerin küresel sorunlara duyarlılığının oluşturulması ve bu sorunların çözümüne giden yolda aktif rol almaları amaçlanmaktadır.

Daha Fazla
Gençlik Atölyeleri Logo

GENÇLİK ATÖLYELERİ

Gençlik Atölyeleri ile genç gönüllülerin, temel bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak, çeşitli konularda kişisel becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda farklı bakış açılarıyla sorgulama becerilerini güçlendirmek programın hedefleri arasındadır.

Daha Fazla

KONUŞMA KULÜPLERİ

Sivil Yaşam Derneği Konuşma Kulüpleri, gençlerin yabancı dillerini resmi olmayan bir ortamda geliştirme fırsatı buldukları bir programdır. Başta İngilizce olmak üzere yabancı dillere merak duyan herkes için hayata geçirilen konuşma kulüpleri, akran simülasyonu ile yabancı dil konuşma pratiği noktasında destekleyici uygulamalar geliştirmektedir.

Daha Fazla

ŞEHİRDEN ÇIKTIM KÖYE

Şehirden Çıktım Köye ile nitelikli eğitim olanaklarından yoksun, dezavantajlı durumdaki köy okullarının gelişimi için gençlerin katılımcı bireyler olarak sorumluluk alması yoluyla toplumsal değişimi sağlamada etkin rol almaları amaçlanmaktadır.

Daha Fazla

ŞEHRİNE RENK VER

Kamusal alanda bulunan estetik açıdan yetersiz bölgelerin, çeşitli çizim ve boyama işlemleri sonucunda renklendirilmesini sağlayan SİYAMDER ulusal programıdır. Çizimler esnasında Sivil Yaşam Derneğinin çalışma alanları olan Gençlik Sağlığı, Kültür Sanat, İnovasyon ve Girişimcilik, Gençlik ve Çevre, Demokratik Katılım, Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme alanlarına yönelik toplumsal bir mesaj uygulama alanına bırakılır.

Daha Fazla

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama bir grubu oluşturan kişilerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak; bir amacı, bir düşünceyi, doğaçlama ve rol alma gibi tekniklerden faydalanarak canlandırmasıdır. Yaratıcı Drama Ulusal Programında ise ana amaç, katılımcıların kaynaşma sürecini kolaylaştırmak ve gönüllülük sürecinde ihtiyaç duyacakları temel başlıkların yaratıcı drama oyunlarından faydalanılarak kendilerine aktarılmasıdır.

Daha Fazla

YERİNDE TARİH

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında yer alan; medeniyet tarihinin kurulduğu coğrafyamız; geçmişte ve günümüzde birçok tarihi, kültürel, dini, bilimsel ve ekonomik olay ve olguya şahitlik etmiş, bu şahitliğini de yine birçok eserle günümüze taşımıştır. Yerinde Tarih Ulusal Programı, coğrafyamızdaki bu değerlere yönelik hem farkındalık çalışması yürütmekte hem de ülke tarihinin çok daha somut çıktılarla öğrenilmesini hedeflemektedir.

Daha Fazla