Mavi Şemsiye - Sosyal Katılım Modülü

Sosyal Katılım Eğitim Modülü, derneğimizin de çalışma alanlarından biri olan dezavantajlılık ile ilgili gençlerin bilgi eksikliğinin fark edilmesinden kaynaklı ortaya çıkmış ve bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiştir. Sosyal Katılım Eğitim Modülü, gençlerin “Dezavantaj nedir?”, “Dezavantajlı gruplar kimlerdir?” sorularına cevap verebilmelerini ve bu grupların sosyal dışlanmalarını inceleyerek yine bu grupların sosyal içermelerinin nasıl sağlanacağı konusunda projeler üretmelerini sağlayan interaktif bir eğitim modülüdür.

Sosyal Katılım Eğitim Modülü, konu başlıklarını genel bazda inceleyerek ayrıntısına inmez. Mavi Şemsiye’nin amacı bireylere bir gün içerisine sığabilecek bir eğitimle onlara dezavantajlılık alanı ile ilgili genel ve doğru bilgileri vererek bireylerde bir temel oluşturmaktır.

Sosyal Katılım Eğitim Modülü’nün içeriğindeki konu başlıklarını şunlar oluşturmaktadır:

  • Dezavantaj Nedir?
  • Dezavantajlı Birey Kimdir?
  • Dezavantajlı Gruplar Kimlerdir?
  • Sosyal Dışlanmanın Tarih Boyunca Tanımları
  • Empati
  • Empati ile Sempatinin Farkları
  • Sosyal Dahil Etme

Bu başlıklar hakkında genel bilgiler yaygın eğitim metotları ile verildikten sonra eğitim sonunda katılımcılar gruplara ayrılarak süre verilir ve istedikleri bir dezavantajlı grupla ilgili sosyal dahil etmeyi sağlayacak proje fikri ortaya koymaları istenir. Gruplar proje fikirlerini sunduktan sonra dönütlerin alındığı bir oturuma geçilir ve eğitim son anket doldurulmasıyla sonlandırılır.

Günümüzde dezavantajlılara erişilebilirliğin ve tanınırlığın yeterli düzeyde olmaması, dezavantaj kelimesinin toplumsal bazda kısıtlı ele alınmasından kaynaklıdır. Mavi Şemsiye eğitim modülünü alan her gencin bu kapsamın genişliğini tanıması ve anlayışını genişletmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Takvimi

[egitim-takvimi]

Eğitmenler

[egitmenler]

Diğer Eğitim Modüllerimiz