Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim Modülü

Bireyler, yaşamları süresince ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerin neler olduğunun bilincine varmaları ve bunları karşılamaya yönelmeleri ile gelişimleri konusunda adım atmış olmaktadırlar. Bireylerin kendilerini mevcut olandan daha iyi bir konuma taşımaları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olumsuzluklarla daha kolay baş edebilmeleri konusunda kişisel gelişim süreci, iyi bir aracı rol oynamaktadır.

Günümüzde globalleşmeye bağlı olarak hızla gelişen bilgi çağı; bireylerin bilgileri, yaratıcılıkları, deneyimleri ve yetenekleri konusunda önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu değişimlerle birlikte kişisel ve mesleki gelişime olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Çalışma yaşamında bireylerin karşılarına çıkan ve almaları zorunlu tutulan mesleki eğitimler bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Birey yaşamı boyunca aldığı zorunlu tutulan eğitimlerle kalmamalı, sürekli kendini geliştirme yoluna gitmeli ve buna istek duymalıdır. Bu özelliğe sahip bireylerin kendilerini geliştirme, kişisel ve mesleki gelişim süreçlerine yön verebilme şansları da yüksek olmaktadır. Kişisel ve mesleki değişimin ve dönüşümün bireyler açısından öğrenilebilir birer olgu oldukları da göz önüne alındığında, kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte bu süreçlere yapılabilecek katkıların önemi bir kere daha anlaşılmış olmaktadır.

İşte tam bu noktada hem bireylerin kişisel gelişim noktasındaki beklentileri hem de işverenlerin beklentileri dikkate alınarak oluşturulan kişisel ve mesleki gelişim eğitim modülü şu başlıklardan oluşmaktadır:

Bölüm 1: Liderlik ve Yönetim Bölüm 2: Kurumsal Yaşam
İnovasyon Mobbing
Yaratıcı Düşünce Mülakat Teknikleri
Stres Yönetimi Meslek Etiği
Kriz Yönetimi Etkili CV Hazırlama
Topluluk Önünde Konuşma Takım Çalışması
Beden Dili İşe Alım Süreci
Kişisel İmaj  

İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu tarafından koordine edilen ve 5 saatlik bir eğitim olan bu modül ile birlikte; katılımcıların hem kişisel hem de mesleki konularında ihtiyaç duyduğu bilgiler için gerekli altyapıyı uygulamalı eğitim teknikleri ile birleştirerek, katılımcıların kişisel ve mesleki gelişim konularında eksik olduğunu düşündüğü alanların farkına varması amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların kendilerini fark etmesini, farklı açılardan düşünebilmesini, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Takvimi

[egitim-takvimi]

Eğitmenler

[egitmenler]

Diğer Eğitim Modüllerimiz