program-afis

EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

“Gökyüzünü, toprağın sıcaklığını nasıl satın alabilir ya da satabilirsiniz? (…) Bir gün bakacaksınız ki, göklerdeki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş. Yabani evcilleştirilmiş ve her yer insan kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamının sonu ve varlığını sürdürebilme savaşımının başlangıcı gelip çatmış olacak.”

Kızılderili Reisi Seattle

Birleşmiş Milletler İklim Raporu’na göre, küresel ısınma 2100 yılına kadar 1,8 ile 4 derece arasında artış gösterecek, su sıkıntısı başlayacak, gezegendeki canlı türlerinin yüzde 30’u yok olma tehlikesiyle karşılaşacak, dünyanın yiyecek stokları tükenecek ve göçler başlayacak. Raporda, çevre sorunlarının en büyük sorumlusunun insan olduğu belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak yalnızca çevre kirliliğinin yol açtığı hastalıklar her yıl 12,6 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

Durumun farkında olan SİYAMDER, gençlerin çevre bilinçlerinin artmasını, küresel sorunlara çözüm üretebilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ekolojik okuryazarlık eğitimini almış olan bir genç, hayatına yön verirken tüm canlı yaşamını gözetmeye gayret eder. Bu da uzun vadede doğal kaynakların ve türlerin korunmasına olanak sağlar.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi de sahip olduğu Gezegenimizin Sırları ve Değişen Gezegen isimli iki modülü ile grup çalışmaları sayesinde bu amaca hizmet etmektedir. Bir gün süren eğitim modülünün alt başlıkları ise şu şekildedir.

Gezegenimizin Sırları Değişen Gezegen
Üretim ve Tüketim Değişimi İklim Değişikliğinin Etkileri
Gıda, Su ve Enerji Yaşayan Gezegen Değişen Yaşam ve Yaşayan Dirençli Bir Gezegen
Doğa ve İnsanlar Arasındaki Bağlantı Tek Dünya
İnsanın Gezegen Üstündeki Etkisi Karbon Ayak İzim
Yaşam Döngüsü Geri Dönüşüm Geri Kazanım
Tüketimin Ayak İzi Ortak Hareket
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Yaygın eğitim tekniklerinin uygulandığı Ekolojik Okuryazarlık eğitim modülünün içerisinde grup çalışmaları, istasyon aktiviteleri, soru-cevap etkinlikleri de bulunmaktadır. Katılımcı odaklı yaklaşımı benimsediğimiz bu eğitim modülünde gençlerin eğitime dahiliyeti içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu eğitim modülü sonunda gençlerin çevre ile ilgili sorunlarda aktif rol almaları, çevre ile ilgili duyarlılıklarının arttırılması ve çevre gönüllüsü olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.