Ekolojik Okuryazarlık

Birleşmiş Milletler İklim Raporuna göre, küresel ısınma 2100 yılına kadar 1,8 ile 4 derece arasında artış gösterecek, su sıkıntısı başlayacak, gezegendeki canlı türlerinin yüzde 30’u yok olma tehlikesiyle karşılaşacak, dünyanın yiyecek stokları tükenecek ve göçler başlayacak. Raporda, çevre sorunlarının en büyük sorumlusunun insan olduğu belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak yalnızca çevre kirliliğinin yol açtığı hastalıklar her yıl 12,6 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

Son yıllarda insan nüfusundaki büyük artış ve insanların aynı oranda aşırı tüketim yapması nedeniyle doğal kaynakların gün geçtikçe azalması ve bu aşırı kullanım sonucuyla da doğayı kirleterek doğadaki yaşamın sonlanmasına neden olmaktadır. Günümüzün en büyük sorunu haline gelen bu aşırı tüketim odaklı yaşam tarzı bizi; Küresel İklim Değişikliği ile yüzleştirmektedir. Bu tehlike günümüzde birçok ülke tarafından fark edilerek dur demek için harekete geçildi ve 193 ülke tarafından eylem planları oluşturularak 17 temel sorun üzerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları adı altında çalışmalara başlandı. Amaçlar kapsamında 17 temel Dünya sorunu için acilen harekete geçip 2030 yılına kadar en az etki edecek şekilde çözümler bulunması planlandı.

Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Durumun farkında olan SİYAMDER, gençlerin çevre bilinçlerinin artmasını, küresel sorunlara çözüm üretebilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ekolojik okuryazarlık eğitimini almış olan bir genç, hayatına yön verirken tüm canlı yaşamını gözetmeye gayret eder. Bu da uzun vadede doğal kaynakların ve türlerin korunmasına olanak sağlar. Bu hedeflerin başarılı bir şekilde ilerlemesinde katkı sağlamak, daha iyi bir Dünyanın mümkün olduğuna ve daha yaşanılabilir bir Dünya oluşturabileceğimiz inancıyla bu ‘Ekolojik Okuryazarlık Eğitim’ modülünü hazırladık. Eğitim modülünde genel olarak günümüz şartlarına bir bakış atılarak yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi hedeflemekte ve çevre konusunda temel düzeyde bilgi dışında alışılmış olan aşırı tüketim davranışına dikkat çekmek ve harekete geçirilerek daha yaşanılabilir bir Dünyanın inşasına katkı sağlamaktır. Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi de sahip olduğu Gezegenimizin Sırları ve Değişen Gezegen isimli iki modülü ile grup çalışmaları sayesinde bu amaca hizmet etmektedir. Bir gün süren eğitim modülünün alt başlıkları ise şu şekildedir.

Gezegenimizin Sırları Değişen Gezegen
Üretim ve Tüketim Değişimi İklim Değişikliğinin Etkileri
Gıda, Su ve Enerji Yaşayan Gezegen Değişen Yaşam ve Yaşayan Dirençli Bir Gezegen
Doğa ve İnsanlar Arasındaki Bağlantı Tek Dünya
İnsanın Gezegen Üstündeki Etkisi Karbon Ayak İzim
Yaşam Döngüsü Geri Dönüşüm Geri Kazanım
Tüketimin Ayak İzi Ortak Hareket

Yaygın eğitim tekniklerinin uygulandığı Ekolojik Okuryazarlık eğitim modülünün içerisinde grup çalışmaları, istasyon aktiviteleri, soru-cevap etkinlikleri de bulunmaktadır. Katılımcı odaklı yaklaşımı benimsediğimiz bu eğitim modülünde gençlerin eğitime katılımı içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu eğitim modülü sonunda gençlerin çevre ile ilgili sorunlarda aktif rol almaları, çevre ile ilgili duyarlılıklarının arttırılması ve çevre gönüllüsü olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Takvimi

[ekolojik-okuryazarlik-egitim-takvimi]

Eğitmenler

[egitmenler]

Diğer Eğitim Modüllerimiz