Çekirdek Eğitim Programı Nedir?

cep-nedir

Sivil toplum çalışması, gönüllü olarak yapılacak profesyonel bir iştir. Her profesyonel çalışma gibi temel bir bilgi birikimi, bir bakış açısı, bir derinlik gerektirir. Bu bakış açısını elde etmek her zaman çok kolay olmayabilir. Sivil toplum çalışmalarının temel amaçları, özellikle gençlerin kendilerini geleceğe hazırlamaları amacıyla içinde bulundukları gençlik sivil toplumu alanında yıllar süren okuma ve uygulama deneyimleri sonucunda algılanabilmektedir.

Sivil toplum, kişilerin öncelikle kendilerinden başlayarak çevrelerini, ülkelerini, toplumu değiştirmeye çalışmaları ile ilişkili olduğundan bu amaçsızlığın yerine net ve belirli hedeflere dayalı, anlaşılabilir bir sivil toplum doğrultusu çizilmesi hem bireyler hem de kurumlar için faydalı olacaktır.

SİYAMDER Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP), temelde bu iki probleme çözüm getirerek hem sivil topluma yeni başlamak üzere olan gençlere bir vizyon ve derinlik katmayı, hem de sivil toplum çalışmalarının hangi amaçla yapılması gerektiğini daha net hedeflerle ortaya koymayı hedeflemektedir.

Yalnızca SİYAMDER’deki değil, ülkemizin tamamındaki sivil toplum algısını baştan başa değiştirecek olan Çekirdek Eğitim Programı, sivil topluma başlayan her bir bireyin daha donanımlı, daha meraklı ve daha sonuç odaklı olmasını sağlayarak ülkemizdeki birçok eksikliği dolduracak, nitelikli bireyler yetiştirilmesine aracılık edecek, sivil toplum sektörünün ve SİYAMDER gönüllülerinin kalitesini çok daha yukarılara taşıyacaktır.

ÇEP Uygulaması Nasıl Yapılır?

Çekirdek Eğitim Programı yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı akran yaklaşımlı bir eğitimdir. Çekirdek Eğitim Programı’na katılan gönüllülerin aktif katılım gösterdiği eğitim 2 gün toplam 16 saat sürmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan eğitimler genellikle GSB Gençlik Merkezlerinin uygun salonlarında yapılmaktadır. İnteraktif uygulamalarla gönüllülerin farklı deneyimler yaşadığı eğitimlerde hem eğitici hem de eğlendirici uygulamalarla yapılmaktadır.

Çekirdek Eğitim Programı toplam 4 modülden oluşmaktadır. Kırmızı Modül, Sarı Modül, Yeşil Modül ve Mavi Modül’dür.

cep-uygulamasi

ÇEP’e Nasıl Katılırım?

nasil-katilirim
Başvuru Formu

Çekirdek Eğitim Programı; Sivil Yaşam Derneği ÇEP Eğitmenleri tarafından SİYAMDER Yerel Kurullarında verilmektedir. Çekirdek Eğitim Programına katılmak isteyen gönüllüler Çekirdek Eğitim Programı için hazırlanmış başvuru formunu doldurarak (https://siyamder.typeform.com/to/AqGYDh) ilgili yerel kurulun Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Koordinatörü belirlediği tarihteki eğitime katılabilirler.

Sivil Yaşam Derneği – Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaklığı

gsb-logo

Gençlik ve Spor Bakanlığı her dönem Gençlik Projeleri Destekleme Programı başlığında gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik proje hibe çağrıları açmaktadır. Sivil Yaşam Derneği olarak GPDP 2016-II. Dönem Proje Çağrı döneminde “Gençliğe Açılan Kapı: Çekirdek Eğitim Programı” adı ile başvurusunu yaptığımız projemiz GSB tarafından onaylanarak hibe desteğinden yararlandırılmıştır. Bu hibe desteği ile Çekirdek Eğitim Programı Eğitmen Eğitimi yapılmış ve farklı şehirlerimizde Çekirdek Eğitim Programı toplam 48 kez uygulanmıştır.

gpdp-logo

ÇEP EĞİTMENLERİ

ÇEP TAKVİMİ

[MEC id=”3008″]