Aktif Vatandaşlık Eğitimi

Aktif Vatandaşlık Eğitimi

Bir ülkenin devamlılığını sağlayabilmek ve farklılıkları ortak amaçlarda birleştirebilmek, bireylere vatandaş olma bilinci kazandırmakla gerçekleşebilir. Bu nedenle vatandaşlık eğitimi yalnızca örgün eğitimde okullarda verilen bir ders değil, yaşam boyu öğrenmeye dayalı dinamik bir süreçtir. Bu süreç, toplumda yaşayan her bireyin bilgili, problem çözücü, katılımcı, sorumluluk sahibi, toplumsal sorunlara duyarlı bir varlık olarak yaşamasını destekler. Gerçekte günümüze değin yapılan çalışmalarda vatandaşlık kavramının ne olduğu hep tartışılmış olmakla beraber, özellikle küreselleşen dünyada vatandaşlık kavramının içinin boşaldığı ve anlamını yitirdiği de öne sürülmektedir. Oysa, toplumsal hatta küresel sorunlar ile başa çıkabilmek için aktif ve etkili vatandaşlığın önemi açıktır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde özellikle gençlerin aktif, etkili ve katılımcı vatandaş olmaları için bilgi ve becerilerinin iyileştirilmesi ile değerlerinin yönlendirilmesine ilişkin çabaların arttığı gözlenmektedir. “Aktif Vatandaşlık” genel anlamı ile bireylerin içinde yaşadıkları kent ya da ülke sorunlarını belirleme, bunlarla mücadele etme ve yaşam kalitesini artırma doğrultusunda katılım olanağına sahip olmasıdır. Ancak Aktif vatandaşlığa yapılan vurgunun bir diğer gerekçesi ise dışlanmanın önüne geçilmesi ve toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Toplumu ilgilendiren konularda sorumluluk almak, örgütlere yardımcı olmak, gönüllülük gerektiren konulara katılmak “Aktif Vatandaşlık” olgusunun temellerini oluşturuyor.

Aktif Vatandaşlık Eğitim Modülü, SİYAMDER bünyesinde bulunan 8 eğitim modülünden birisi olup, Demokratik Katılım Çalışma Grubu tarafından koordine edilmektedir. Bu eğitim modülü ile eğitime katılacak olan katılımcıların hem kişisel hem de toplumsal konularda ihtiyaç duyduğu bilgiler için gerekli altyapıyı uygulamalı eğitim teknikleri ile birleştirerek, katılımcıların vatandaşlık ile ilgili konularda eksik noktalarının farkına varması amaçlanmaktadır. Ayrıca aktif vatandaşlık eğitim modülü, katılımcıların dahil oldukları toplumun refah düzeyini arttırmak için çabalayan, topluma aktif ve anlamlı katılım gösteren birey oluşturmayı amaçlar ve eksik olduğu noktaların geliştirilmesi noktasında bir basamak görevi yapacaktır.

Eğitim Takvimi

Eğitmenler

Diğer Eğitim Modüllerimiz