Adab-ı Muaşeret Eğitim Modülü

Bir arada yaşamanın getirisi olan toplum olgusu kendi içerisinde yazılı ve sözlü kuralları da peşi sıra beraberinde getirmiştir. Çünkü düzenli bir yaşam sürebilmek için insanların kurallara ihtiyacı vardır. İnsan daha yaşanılabilir bir toplum oluşturma çabası içindedir. Bir toplum içerisinde herkes bireysel olarak istediği gibi davranırsa çok başlılık ve kargaşa olması kaçınılmazdır. Toplumda istenilen düzeni sağlamak için oluşturulan bu kurallar Adab-ı Muaşeret kuralları olarak geçmişten günümüze kadar aktarılmıştır. Sözlükte “İyi terbiye, nazik ve kibar olmak, usluluk, zariflik” manalarına gelir. Adâp, edebin çoğuludur. Muaşeret ise, “Birlikte yaşayan kişilerin iyi geçinmesi” demektir. Adab-ı Muaşeret kuralları, “Bir arada yaşayan insanların iyi ilişkiler içinde olmaları, birbirlerine nazik, kibar davranmalarını sağlayan bilgilerdir.” Modülümüzde Adab-ı Muaşeret ismini kullanmamızın sebebi de bundan kaynaklıdır. Bu eğitim modülü ile birlikte bir zamanlar okullarda ders olarak okutulan Adab-ı Muaşeret’in günümüzde de uygulanmasının gerekliliği, uygulanmadığı takdirde ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği, yaşam alanlarımızın içerisinde aslında çok büyük bir yer kaplayan, toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen bu kuralların, gençlerimize yaşantılarında kendilerini daha iyi aktarıp içerisinde bulundukları toplumda temsiliyet noktasında sıkıntı yaşayabilecekleri vurgulanmaktadır. Adab-ı Muaşeret eğitim modülün amacı, gençlerin günlük hayatta ihtiyaç duyacakları görgü kuralları, yeme içme adabı, protokol uygulamaları ve giyim kuşam gibi Adab-ı Muaşeret konularında sosyal kapasitelerini arttırıcı bir eğitim almalarını sağlamaktır. Derneğimizin yaş koşulları gereği de eğitim modülümüz 16-29 yaş aralığındaki gençlerin alabileceği içerikler üzerinde çalışılarak hazırlanmıştır. Yaygın eğitim teknikleri ile hazırlanan eğitimimizin içerisinde rol oynama, sunumlar ve oyunlar bulunmaktadır. Ortalama 5 saat süren bu eğitim modülünü alan gençlerin sosyal kapasite gelişimine katkı sağlanması ve sosyal ilişkilerde farkındalık bilinci yüksek bireyler olması hedeflenmektedir.

Adab-ı Muaşret Eğitim Modülünün Hedef ve Kazanımları
-Protokolün, resmi ilişkiler ve törenlerde öncelikleri ve zorunlu davranış biçimleri olduğunu kavrama
-Protokol ilkeleri konusunda bilinçlenme
-Protokolün geçmişte uygulanma biçimleri hakkında bilgi edinme
Bölüm 1: Protokol Kuralları
-Nezaket ve görgünün, toplumda bireylerin birbiriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kuralları olduğunu kavrama

-Tanışma ve kendini tanıtmanın toplumsal hayatta ilişkilerin temelini oluşturduğunu kavrama

-Selamlaşmanın sevginin, saygının, nezaketin sembolü olduğunu kavrama

-Sözlü ve yazılı iletişimde yapılmaması gereken davranışlar konusunda bilinçlenme

-Mail kültürü hakkında bilgi sahibi olma

-Online envanterlerin kullanımını öğrenme

-Sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlenme

-Davetlerde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralları kavrama

-Hediyeleşme kültürü hakkında bilgi sahibi olma

-Toplantılarda uygun davranışlar sergileme edinimini kazanma

-Meslek etiği konusunda Ahilik kültürünü tanıma ve iş hayatında davranış kurallarını kavrama

-İmaj yönetimi hakkında bilgi sahibi olma

-Beden dilinin bizlere neler anlattığı hakkında bilgi sahibi olma
Bölüm 2: Bir Arada

Yaşama Kültürü
-Sofra düzeni hakkında bilgi sahibi olma
-Sofrada uyulması gereken kuralları ve yapılmaması gereken davranışları kavrama
-Duruş stili, oturma kalkma biçimleri konusunda bilgi sahibi olma
Bölüm 3: Yeme İçme Adabı
-Bulunulacak yere uygun kıyafet seçimi yapabilme edinimini kazanma

-İlk izlenimin önemini kavrama ve ilk izlenimde giyimin önemli bir yer kapladığını fark etme
Bölüm 4: Giyim Kuşam

Eğitim Takvimi

[MEC id=”4307″]

Eğitmenler

Diğer Eğitim Modüllerimiz