EĞİTİM MODÜLLERİMİZ

Çalışma gruplarımızın, akademik danışma kurulumuz desteği ile hazırladığı eğitim modülleriyle, gençlerin ilgili çalışma alanı ve belirlenen başlıkta, hem akranları için birer eğitmen olmalarını hem de derneğimiz gönüllülerinden başlayarak akranlarını eğitmelerini sağlıyoruz.

ADAB-I MUAŞERET EĞİTİMİ

Düzenli bir yaşam sürebilmek için insanların kurallara ihtiyacı vardır. Toplumda istenilen düzeni sağlamak için oluşturulan bu kurallar Adab-ı Muaşeret kuralları olarak geçmişten günümüze kadar aktarılmıştır. Bu eğitim modülü ile Adab-ı Muaşeret’in uygulanmasının gerekliliği, uygulanmadığı takdirde ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği aktarılmaktadır.

Daha Fazla
aktif-vatandaslik-egitimi-logo

AKTİF VATANDAŞLIK EĞİTİMİ

Bir ülkenin devamlılığını sağlayabilmek ve farklılıkları ortak amaçlarda birleştirebilmek, bireylere vatandaş olma bilinci kazandırmakla gerçekleşebilir. Aktif vatandaşlık ise genel anlamı ile bireylerin içinde yaşadıkları kent ya da ülke sorunlarını belirleme, bunlarla mücadele etme ve yaşam kalitesini artırma doğrultusunda katılım olanağına sahip olmasıdır. Sivil Yaşam Derneği olarak, Aktif Vatandaşlık Eğitim Modülü ile eğitime katılacak olan katılımcıların hem kişisel hem de toplumsal konularda ihtiyaç duyduğu bilgiler için gerekli altyapıyı uygulamalı eğitim teknikleri ile birleştirerek, katılımcıların vatandaşlık ile ilgili konularda eksik noktalarının farkına varması amaçlanmaktadır.

Daha Fazla

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

Çekirdek Eğitim Programı – ÇEP, sivil toplum çalışmasını gönüllü olarak yapılacak profesyonel bir iş olarak gören Sivil Yaşam Derneği tarafından geliştirilmiş; her profesyonel çalışmada olduğu gibi temel bilgi birikimi, bakış açısı, derinlik gerektiren bu çalışmada, sivil topluma yeni başlayacak gençlere gerekli vizyon ve derinliği katmayı, sivil toplum çalışmalarının hangi amaçlarla yapılması gerektiğini daha net hedeflerle ortaya koymayı amaçlayan bir sivil topluma giriş eğitimidir.

Daha Fazla

EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Birleşmiş Milletler İklim Raporuna göre, küresel ısınma 2100 yılına kadar 1,8 ile 4 derece arasında artış gösterecek, su sıkıntısı başlayacak, gezegendeki canlı türlerinin yüzde 30’u yok olma tehlikesiyle karşılaşacak, dünyanın yiyecek stokları tükenecek ve göçler başlayacak. Rapora göre bu çevre sorunlarının en büyük sorumlusu ise insan. Sivil Yaşam Derneği olarak, gençlerin çevre bilinçlerini arttırmayı, küresel sorunlara çözüm üretebilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Daha Fazla

GÖREV BENDE EĞİTİMİ

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sivil Yaşam Derneği ortaklığında başlatılan ve eğitim bilimciler tarafından geliştirilen “Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende!” Akran Eğitim Modülü ile tütünle mücadelede, gençlerin akranları ile uygun iletişim yöntemlerini kullanarak, tütün bağımlılığı konusunda etkileşimli, sürdürülebilir eğitim programları yürütmeleri ve aktif olarak görev almaları amaçlanmaktadır.

Daha Fazla

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

Kişisel gelişim süreci, bireylerin kendilerini mevcuttan daha iyi yerlere ulaştırmaları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olumsuzluklarla daha kolay baş edebilmeleri konusunda aracı bir rol oynamaktadır.

Sivil Yaşam Derneği olarak Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim Modülü ile eğitime katılacak olan katılımcıların hem kişisel hem de mesleki konularda ihtiyaç duyduğu bilgiler için gerekli altyapıyı, uygulamalı eğitim teknikleri ile birleştirerek sağlamayı amaçlamaktadır.

Daha Fazla

MAVİ ŞEMSİYE – SOSYAL KATILIM EĞİTİMİ

Toplumumuzun dinamik yapısını oluşturan gençlerin, dezavantajlı bireyler ve gruplar hakkında farkındalıklarının arttırılması toplumsal değişim ve gelişim açısından önem arz etmektedir. Gençler, bu eğitim modülü ile dezavantajlı gruplarla doğru çalışma yöntemleri geliştirme ve dezavantajlı birey ve grupları kaynaklara doğru bir şekilde yönlendirebilme kazanımları elde edecektir. Eğitim yaygın eğitim teknikleri ve akran yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmekte, gençlerin toplumsal farkındalık bilinciyle yetişen bireyler olabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Daha Fazla

SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ – SAYEM

Sağlıklı Yaşam Eğitim Modülü ile gençlerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları; evde veya iş yerinde yapılabilecek basit egzersizler ve günlük yaşama uyarlanabilecek birçok temel sağlık uygulamasını öğrenmeleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayatlarına adapte etmeleri amaçlanmaktadır.

Daha Fazla