KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

İNDİR (.pdf)

Logolar

Mavi

İNDİR (.zip)

Beyaz

İNDİR (.zip)

Fontlar
Sansation

İNDİR (.zip)

Fontlar
Roboto

İNDİR (.zip)

BELGELER

Kurumsal Kimlik
Kılavuzu

İNDİR (.pdf)

Tanıtım
Dosyası

İNDİR (.pdf)

2017-2020
Stratejik Planı

İNDİR (.pdf)

SİYAMDER
Sözlüğü

İNDİR (.pdf)

Bağışçı Hakları
Beyannamesi

İNDİR (.pdf)

Burs
Yönetmeliği

İNDİR (.pdf)

FORMLAR

Aday Üyelik Başvuru Formu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Ev Sahipliği
Adaylık Formu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Tam Üyelik Başvuru Formu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Tüzük Değişikliği Öneri Formu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Ulusal Program Başvuru Formu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Ulusal Yöneticilik Başvuru Formu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Ulusal Yönetici 3 Aylık Dönem Raporu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Yerel Kurul 3 Aylık Faaliyet Raporu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Ulusal Yönetici Yarıyıl Raporu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

Ulusal Yönetici Dönem Sonu Raporu

İNDİR (.pdf)
İNDİR (.docx)

ÇALIŞMA GRUBU LOGOLARI

Demokratik Katılım
Çalışma Grubu Direktörlüğü

İNDİR (.zip)

Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörlüğü

İNDİR (.zip)

Gençlik Sağlığı
Çalışma Grubu Direktörlüğü

İNDİR (.zip)

Çevre ve Sürdürebilirlik
Çalışma Grubu Direktörlüğü

İNDİR (.zip)

İstihdam ve Girişimcilik
Çalışma Grubu Direktörlüğü

İNDİR (.zip)

Kültür ve Yaratıcılık
Çalışma Grubu Direktörlüğü

İNDİR (.zip)

EĞİTİM PROGRAMLARI

Adab-ı Muaşeret
Eğitim Modülü

İNDİR (.zip)

Aktif Vatandaşlık
Eğitimi

İNDİR (.zip)

Çekirdek Eğitim
Programı - ÇEP

İNDİR (.zip)

Ekolojik Okuryazarlık
Eğitimi

İNDİR (.zip)

Görev Bende
Akran Eğitimi

İNDİR (.zip)

Kişisel ve Mesleki Gelişim
Eğitimi Modülü

İNDİR (.zip)

Mavi Şemsiye
Sosyal Katılım Modülü

İNDİR (.zip)

Sağlıklı Yaşam Eğitim
Modülü - SAYEM

İNDİR (.zip)

ULUSAL PROGRAMLAR

Benim Dünyam
Benim Geleceğim

Benim Dünyam Benim Geleceğim
İNDİR (.zip)

Gençlik
Atölyeleri

Gençlik Atölyeleri Logo
İNDİR (.zip)

Konuşma
Kulüpleri

İNDİR (.zip)

Şehirden
Çıktım Köye

İNDİR (.zip)

Şehrine
Renk Ver

Yaratıcı
Drama

İNDİR (.zip)

Yerinde
Tarih

İNDİR (.zip)