Sevgili SİYAMDER Gönüllüleri,

Sivil Yaşam Derneği olarak Mayıs 2013’ten itibaren durmaksızın gençlik çalışmalarının içerisinde yer alıyoruz. Gençler olarak; gençliğin nabzını tutmak, gelişimlerini sağlamak ve gençleri karar alıcılar ile buluşturarak karar alma mekanizmalarına dahiliyetini sağlamak adına günümüze dek sayısızca gençlik çalışması yürüttük.

Geçtiğimiz 6 yılda Sivil Yaşam Derneği, ulusal ve uluslararası arenada sesini gür bir şekilde duyurmuş, kendi misyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Uluslararası platformlarda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmış ve bu süre zarfında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsü’nü almaya hak kazanmıştır. Bu alanda danışmanlık statüsü almaya hak kazanan ilk ve tek gençlik sivil toplum kuruluşu olarak tarihe adını yazdırmıştır.

Şu an itibariyle Türkiye’de 22 farklı ilde faaliyet gösteren derneğimiz, bulunduğu illerde yaşayan veya öğrenim gören 16-29 yaş aralığındaki gençleri geliştirmek adına bünyesinde geliştirdiği eğitim modülleri ve ulusal programları ile sayısızca faaliyet yürütmektedir. Bünyesindeki gönüllü yöneticileri ile ülkenin geleceğine en büyük yatırımı yaparak gençlere nitelik kazandırmak adına gece gündüz demeden çalışmaktadır. Ben değil “Biz” diyen, hayatının en verimli dönemlerini çeşitli fedakarlıklarda bulunarak akranları için çalışarak geçiren gençlerin feraseti ve özverisi sayesinde bugünlere hızlı bir ivmeyle gelmiş bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte yükümüz daha ağır ve almamız gereken daha fazla sorumluluk var. Yeni yaşımız itibari ile Türkiye’nin en etkin ve sivil alana damgasını vuran sivil toplum kuruluşu olarak aşkla ve şevkle çalışmalarımıza sürdürmeye devam edeceğiz. Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda ulusal düzlemdeki bu başarımızı uluslararası arenaya taşıyarak ülkemiz gençliğinin temsiliyetini daha güçlü şekilde sağlayacağız.

Bugüne dek söylediğimiz gibi gençlik için gençler olarak çalışan ve gençlik çalışmaları yürüten SİYAMDER, amaçları doğrultusunda hacmini her geçen gün geliştirerek büyümeye devam edecektir. Çekirdekten aldığımız tüm gönüllüleri nitelikli bireyler haline getirmek için çalışmaya durmadan devam edeceğiz!

SİYAMDER’in kurulmasına vesile olan kurucu yönetime ve 6 yıl içerisinde derneğin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm yöneticilerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Nice SİYAMDER’li yıllara!

Fatih VARDAR
Genel Başkan