Ulusal Program Direktörlüğü başvurularımız başladı! Sen de gönüllülük yolculuğunda yeni bir deneyim kazanmak, başvuracağın ulusal programın tüm SİYAMDER Yerel Kurullarında uygulanmasını koordine etmek, Ulusal Projeler Direktörüyle programın geliştirilmesi için çalışmak istiyorsan başvurunu bekliyoruz.

Sivil Yaşam Derneği olarak derneğimizin çalışma alanlarında yerel kurullarımızın ürettiği ve uyguladığı başarılı projeleri sistematikleştirerek tüm yerel kurullarımızda uygulanabilir ulusal programlar oluşturuyoruz.

  • Şehirden Çıktım Köye Programı her yıl belirlenen temalar doğrultusunda çocuklara yeni deneyimler kazandırmayı ve eğlenirken öğreten istasyonları ile çocuklarda pozitif izler bırakmayı amaçlamaktadır.
  • Gençlik Atölyeleri ile genç gönüllülerin, temel bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak, çeşitli konularda kişisel becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda farklı bakış açılarıyla sorgulama becerilerini güçlendirmek programın hedefleri arasındadır.
  • Konuşma Kulüpleri, gençlerin yabancı dillerini resmi olmayan bir ortamda geliştirme fırsatı buldukları bir programdır. Başta İngilizce olmak üzere yabancı dillere merak duyan herkes için hayata geçirilen konuşma kulüpleri, akran simülasyonu ile yabancı dil konuşma pratiği noktasında destekleyici uygulamalar geliştirmektedir.
  • Şehrine Renk Ver programı kamusal alanda bulunan estetik açıdan yetersiz bölgelerin, çeşitli çizim ve boyama işlemleri sonucunda renklendirilmesini sağlayan ulusal programdır. Çizimler esnasında Sivil Yaşam Derneğinin çalışma alanı olan 6 farklı alana yönelik toplumsal bir mesaj uygulama alanına bırakılır.
  • Yaratıcı drama bir grubu oluşturan kişilerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak; bir amacı, bir düşünceyi, doğaçlama ve rol alma gibi tekniklerden faydalanarak canlandırmasıdır. Yaratıcı Drama Ulusal Programında ise ana amaç, katılımcıların kaynaşma sürecini kolaylaştırmak ve gönüllülük sürecinde ihtiyaç duyacakları temel başlıkların yaratıcı drama oyunlarından faydalanılarak kendilerine aktarılmasıdır.
  • Yerinde Tarih Ulusal Programı, coğrafyamızdaki kültürel ve tarihi değerlere yönelik hem farkındalık çalışması yürütmekte hem de ülke tarihinin çok daha somut çıktılarla öğrenilmesini hedeflemektedir.
  • Benim Dünyam Benim Geleceğim programı ile küresel amaçlar ve bu amaçların altında belirlenen küresel hedefler gençlere tanıtılmaktadır. Sivil Yaşam Derneği bu ulusal program yoluyla gençlerin sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olması, küresel sorunlara yönelik politika yapım süreçlerindeki katılımcılık düzeylerinin yükseltilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

SİYAMDER Ulusal Programları arasında ilginizi çeken, koordine edeceğiniz birbirinden farklı programlara liderlik edeceğiniz bu fırsatı kaçırmayın.

Başvuru hakkındaki tüm sorularınız için: [email protected]