Sivil Yaşam Derneği her sene olduğu gibi bu sene de faaliyetlerinde üst düzey sorumluluk alarak kendisini geleceğin yöneticileri olarak hazırlayacak, takım çalışması kabiliyetini ve teknik yeterliliği elde edecek Ulusal Takım üyeleri arıyor!

CV’nizde üst düzey yere sahip olacak, kendinizi geliştirme fırsatı bulacağınız ve Türkiye’nin 20’den fazla şehrindeki SİYAMDER Yerel Kurulları ile birebirde çalışma fırsatını size sağlayacak SİYAMDER Ulusal Takımlarına başvurmak için lütfen dikkatlice okuyun.

1- SİYAMDER Sekreteryası

SİYAMDER Sekreteryası Yerel Kurulların ve Ulusal Kurulun takip ettiği tüm resmi yazışmaları, belgelemeleri, raporlamaları ve yazışmaları bir araya getiren ve bütünleştiren ekiptir. Sekreterya ekibini SİYAMDER Ulusal Genel Sekreteri başkanlık etmektedir. Bu grup belirlenen bir konuda SİYAMDER’in hangi organına başvurması gerektiğini bilemeyenleri yönlendirmenin yanında süreç yönetimi, yazışmaların doğru yapılmasını sağlama, SİYAMDER organlarının işlerliğinin sağlama gibi görevleri de yerine getirecektir.

2- İç İlişkiler Takımı

İç İlişkiler Takımı SİYAMDER Yerel Kurullarının faaliyetlerinin takip edilmesi, gereken noktalarda Yerel Kurullara teknik destek verilerek süreçlerin kolaylaştırılması, Yerel Kurulların oryantasyon, eğitim ve takım kurma faaliyetlerini tamamlayarak yönetim kadrolarına yetkinlik kazandırılması amacıyla çalışır.
Gün geçtikçe büyüyen SİYAMDER Ailesi’nde Yerel Kurullarımızın sayı olarak artmasının kontrolü zorlaştırması nedeniyle bir takıma ihtiyaç duyulmuştur. Takımın yerellerimize, gönüllülerimize gereken desteğin verilmesi konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenmesi amaçlanmıştır.
Takımın bir parçası olacak gönüllülerimizin öncelikli olarak etkili iletişim, yönetim ve liderlik becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Benzer şekilde bu takımda yer almak, sizlere belirtilen konularda kendinizi geliştirme fırsatı sunacaktır.

3- Projeler Ulusal Takımı

Projeler Ulusal Takımı, SİYAMDER’in ulusal ve uluslararası proje yazım süreçlerini yürüten, aynı zamanda mevcut projelerin koordinasyon ve takibi sağlayan ekiptir. Bu ekibe SİYAMDER Ulusal Projeler Direktörü başkanlık etmektedir. Projeler Ulusal Takımı ayrıca düzenli olarak hibe çağrılarını takip etmekte, uygun projelerimizi ilgili mercilere iletmektedir.

Bu ekipte yer almak isteyen gönüllülerin proje yazma alanında temel düzeyde tecrübeli ve istekli olması beklenmektedir.

4- Kaynak Geliştirme Takımı

Kaynak Geliştirme Takımı SİYAMDER’in proje, faaliyet ve girişimleri için ihtiyaç duyduğu nakdi ve ayni akarı temin etmekten sorumlu ekiptir. Bu ekibe SİYAMDER Ulusal Finans Direktörü başkanlık etmektedir.  Farklı şehirlerde ve ulusal düzlemde fon ve proje çağrılarından sponsorluk görüşmeleri, mali kontrol ve stratejik iş birliklerine kadar birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bu ekip içerisinde yer almak isteyen gönüllülerin kaynak geliştirme ve tarama alanında temel düzeyde tecrübeli olması beklenmektedir.

5- Dış İlişkiler Takımı

Türkiye’nin ulusal çapta çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum kuruluşlarıyla ve yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlayacak ve buna yönelik planlamaları yapacak ekiptir.

Önemli Bilgiler

  • Takımlar içerisinde yer almak üzere seçilen kişiler Haziran 2020’de gerçekleşecek SİYAMDER Ulusal Genel Kuruluna kadar görevde kalacaktır.
  • Her takımın belirlen bir çalışma takvimi ve tarzı olacaktır.
  • Bu takımlarda yer alacak gönüllülerin haftalık en az 5 saatini aktif olarak dernek faaliyetlerine ayırabilmesi ve çevrim içi çalışmaya yatkın olması gerekmektedir.
  • Gerekmesi durumunda bu gruplarda yer alan kişilere ihtiyaç duydukları eğitim ve destekler profesyoneller tarafından verilerek seçildikleri alanda daha derin bilgi ve donanıma sahip olmaları amacıyla bu kişiler yetiştirilecektir.
  • Bu takımlarda yer almak üzere seçilen kişiler ilgili alanlarda kendisini geliştirmesi amacıyla SİYAMDER Ulusal Yöneticileri ve profesyonellerden daha fazla destek alması istenen kişilerdir. Bu takımlarda yer almak ilgili kişilere Ulusal Yöneticilik pozisyonu veya Ulusal Yönetim Kurulunun izni dışında derneği direk temsil yetkisi vermemektedir.

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler

  • Başvuru Formunun Çevrim içi Olarak Doldurulması: tıklayınız.
  • CV ve 1 Adet Fotoğraf
  • Motivasyon Mektubu (En fazla 1 sayfa)

Belirtilen formun doldurulması ve istenilen belgelerin [email protected] adresine gönderilmesi işleminin 19 Eylül saat 23.59’a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Soru, istek ve görüşlerinizi [email protected] adresine bildirebilirsiniz.