SİYAMDER Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörlüğü tarafından hazırlanan Sosyal Katılım Eğitim Modülü(Mavi Şemsiye) genç eğitmenlerini arıyor!

Dezavantaj teriminin daha iyi anlaşılması, dezavantajlı grupların tanınması ve bu durumlarının giderilerek sosyal dahil etmenin sağlanmasına yönelik proje ve yöntemlerin gençlere  akranları tarafından yaygın eğitim teknikleri ile aktarılacağı Sosyal Katılım Modülü farklı alanlara yönelmiş gençleri farkındalığın da ötesinde bilinçlendirmeyi hedefliyor.

SİYAMDER gönüllüleri arasından seçilen 6 eğitmen adayı, 10-12 Aralık 2021 tarihlerinde Samsun’da gerçekleşecek eğitmen eğitiminin ardından eğitmen olarak sahaya çıkacaktır. Ulusal çapta binlerce gence ulaşacak enerjik eğitmenlerimiz sahada eğitimin yaygınlaştırmasında görev alacaktır.

Sen de bir SİYAMDER Gönüllüsüysen ve akranlarını eğitirken öğrenmek sana göreyse başvurunu şimdi bekliyor!

Kimler Eğitmen Olabilir?

  • SİYAMDER faaliyetlerine daha önceden katılmış olmak
  • 16- 29 yaş aralığında olmak
  • Sivil toplum faaliyetleri içerisinde en az 1 yıl daha aktif olarak yer almayı planlıyor olmak
  • Ayda ortalama 1 gününü Mavi Şemsiye Eğitiminin yerel uygulamalarını yapmak üzere şehir dışında geçirmeye uygun olmak
  • Başvuru formunu eksiksiz doldurmuş olmak

Eğitmenin Sorumlulukları Nelerdir?

Gönüllü eğitmenlerden beklenen; bu eğitmen eğitiminin ardından, derneğimizin Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü tarafından önerilecek günlerde belirlenen şehre giderek, yerel kurulun gönüllülerine eğitim programını vermesidir. Yerel kurullarda uygulanacak eğitim toplam 5 saatte gerçekleştirilecektir. Eğitmenlerimizin kendini geliştirme ve çalışmalara katılma motivasyonu ve devamlılığı büyük önem arz etmektedir.

Teknik Detaylar

  • Eğitmen eğitimi 10-12 Aralık Samsun’da gerçekleştirilecektir.
  • Çekirdek Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlamış eğitmen adaylarına öncelik tanınacaktır.
  • Katılımcıların konaklama ve yeme-içme masrafları karşılanacaktır.
  • Eğitmen eğitimleri Mavi Şemsiye Eğitmenleri tarafından verilecek olup eğitim sonunda eğitmen sertifikası ve SİYAMDER Eğitmen Kiti verilecektir.
  • Kontenjan 6 kişi ile sınırlıdır.