Giderek büyüyen, gelişen ve her geçen gün yeni gönüllülere ulaşan derneğimizde, aramıza yeni katılan arkadaşlara “Sivil Toplum”, “Gençlik Politikaları”, ve “SİYAMDER İşleyişi” hakkında eğitimler verdiğimiz Çekirdek Eğitim Programının IV. Jenerasyon Eğitmen Eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu eğitim programı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak isteyen gençlerin, ihtiyaç duyacağı temel bilgi ve kapasiteyi derneğimiz içerisinde gönüllülük faaliyeti gerçekleştirmek isteyen tüm gençlere kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Toplamda 4 farklı modülden oluşan Çekirdek Eğitim Programı; derneğimizde gönüllü olmak isteyen her gencin başarıyla tamamlaması gereken bir programdır. Bunun yanında sivil topluma yeni giren gençlere sivil toplumun temel değerlerini ve neden sivil toplum çalışması yapılması gerektiğini anlatan bu uzun yolculukta ihtiyaç duyacakları temel kapasiteyi artırmayı hedefleyen bir programdır. Akran eğitimi yönteminin benimsendiği Çekirdek Eğitim Programında gençler, kendi akranları olan eğitmenlerden eğitim almakta ve program kapsamında farklı alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) kapsamında SİYAMDER Yerel Kurullarında derneğimiz gönüllülerine ve gönüllü adaylarına eğitim vermesi adına seçilecek olan eğitmenler için derneğimiz bir çağrı açmıştır. Bu eğitmen eğitimine seçilerek tamamlamış olan eğitmenler gelecek dönem içerisinde SİYAMDER Yerel Kurullarının talepleri doğrultusunda Türkiye genelinde akranlarına yönelik eğitimleri gerçekleştireceklerdir.

Eğer sen de bir SİYAMDER gönüllüsüysen ve Çekirdek Eğitim Programı Eğitmenlerinden biri olmak istiyorsan şimdi başvur!

Son Başvuru
15 Eylül 2019, 23:59
0
0
0
0
Gün
0
0
Saat
0
0
Dk
0
0
Sn
Hemen Başvur

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2019, 23:59
Eğitim Tarihi: 26-29 Eylül 2019
Eğitim Yeri: KIRIKKALE

Formun çevrimiçi doldurulmasına ilave olarak aşağıda belirtilen belgelerin 15 Eylül 2019 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çağrı daha önce SİYAMDER’in faaliyetlerine katılmış olan tüm gönüllülere yöneliktir.
Katılımcılarda aranan şartlar şunlardır:

 • SİYAMDER faaliyetlerine daha önceden katılmış olmak
 • 16- 29 yaş aralığında olmak
 • Sivil toplum faaliyetleri içerisinde en az 1 yıl daha aktif olarak yer almayı planlıyor olmak
 • Ayda ortalama 1 hafta sonunu Çekirdek Eğitim Programının yerel uygulamalarını yapmak üzere şehir dışında geçirmeye uygun olmak
 • Başvuruda istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde göndermiş olmak

Gönüllü eğitmenlerden beklenen; bu eğitmen eğitiminin ardından, derneğimizin ÇEP Koordinatörü tarafından önerilecek hafta sonlarında, belirlenen şehre giderek, yerel kurulun gönüllülerine eğitim programını vermesidir. Yerel kurullarda uygulanacak Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP), her eğitim için bir hafta sonu, toplam 4 modülde gerçekleştirilecektir. Derneğimizde gönüllülük yapmak isteyen tüm gönüllü adaylarının bu eğitimi almaları şart koşulduğundan eğitmenlerimizin motivasyon ve devamlılığı büyük önem arz etmektedir.

Kırmızı Modül – Sivil Topluma Giriş Modülü

Tarihsel Süreçte Sivil Toplum, Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişim Süreci, Fon ve Kaynak Sağlama Süreçleri, Sivil Toplum ve Katılım Süreçleri, Devlet-Sivil Toplum İlişkileri, Sivil Toplumda Temel Değerler, Avrupa Birliği Süreci ve Sivil Toplum

Sarı Modül – Gençlik Politikaları Modülü

Gençlik Politikaları, Ulusal Gençlik Politikası, Avrupa Birliği ve Avrupa’da Gençlik Politikası, Yapılandırılmış Diyalog ve Gençlik Programları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Binyıl Kalkınma Hedefleri, AB Gençlik Stratejisi

Yeşil Modül – Kişisel Gelişim Modülü

Yaygın Eğitim ve Metodolojisi, Gönüllü Yönetimi, Liderlik, Kriz ve Zaman Yönetimi, Takım Çalışması, Çatışma ve Uzlaşı Yönetimi, Sivil İletişim

Mavi Modül – SİYAMDER’in İşleyişi Modülü

SİYAMDER’in Tanıtımı, İşleyişi, Hedefleri, Vizyonu ve Misyonu

Teknik Detaylar

 • Eğitmen eğitimi, 26-29 Eylül’de Kırıkkale’de gerçekleştirilecektir.

 • Katılımcıların konaklama masrafları karşılanacaktır.

 • Eğitmen eğitimleri ÇEP Eğitmenleri tarafından verilecek olup eğitim sonunda eğitmen sertifikası ve SİYAMDER Eğitmen Kiti verilecektir.

Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler

 • Başvuru Formunun Çevrimiçi Olarak Doldurulması (http://bit.ly/cepegiticiegitimi)

 • Özgeçmiş

 • Motivasyon Mektubu (En fazla 1 sayfa olmalı, neden ÇEP eğitmeni olmak istediğinizi açıklamalı ve kendinizi kısaca tanıtmalısınız.)

Formun çevrimiçi doldurulmasına ilave olarak belirtilen belgelerin 15 Eylül 2019 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.