SİVİL YAŞAM DERNEĞİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
(UN ECOSOC)
DANIŞMANLIK STATÜSÜNE SAHİPTİR.